Binära Aktieoptioner

Att handla med aktier handlar ofta om gissningar för de flesta och i kristider är marknadens image förstås inte den bästa. Förtjänstmöjligheterna för privata investerare är dock stora. Om du vill komma igång i den här marknaden är det absolut nödvändigt att lära sig de taktiska finesserna och kontrollera aktiepriserna regelbundet.

Lyckligtvis kan man handla med binära optioner även inom aktiemarknaden. Denna nya produkts enkelhet gör det mycket smidigare att komma igång eftersom man inte behöver bry sig om den rätta tidpunkten att sälja eller oroa sig över marknadens volatilitet. Volatiliteten är varenda nybörjares fiende då deras ”stop loss”-orders aktiveras för ofta. Om du handlar med binära optioner på aktiemarknaden behöver du endast bry dig om prisutvecklingens riktning.

Aktiemarknaden

Om du köper aktier, till exempel 100 Facebook-aktier, köper du egentligen delar av själva företaget. Aktierna listas samt köps och säljs på, till exempel New York Stock Exchange. Priset på aktierna drivs i huvudsak av tillgång och efterfrågan.

Den traditionella formen av aktiehandel äger rum ”på golvet”. Aktiehandlare förhandlar fram de bästa priserna de kan få för sina kunder personligen. Största delen av handeln sker nu automatiserat eftersom det finns många fördelar med det, såsom hög behandlingshastighet och geografiskt oberoende.
Huvudcentra för handel är New York, London, Tokyo och Frankfurt. Trots det fortsätter mindre marknader att växa.

Binära Råvaruoptioner

Ända tills nyligen har råvaruhandel endast varit till för professionella marknadsaktörer. Dessa tillgångar köptes och såldes nästan exklusivt på marknaden för terminskontrakt. Insatsstorleken för att börja handla med terminskontrakt är väldigt stor och därför har privata investerare varit väldigt sällsynta.

För ett par år sedan utvecklades en ny finansiell produkt kallad CFDs (contract for difference) vilket öppnade upp marknaden för nya investerare med mindre tillgångar. Det här var och är en strålande möjlighet för vem som helst att delta i råvaruhandeln. Samtdigt borde dock noteras att det fortfarande är ganska komplicerat att handla med guld, silver, olja och andra råvaror även med hjälp av CFD och man måste lägga ned mycket möda om man vill bli framgångsrik.

Med de relativt nya binära optionerna kan du också delta i råvarumarknaden. Dessutom är den typen av handel mycket enklare att lära sig än terminskontrakt eller CFD. Anledningen till det här är att du inte behöver vänja dig med de små skillnaderna mellan olika råvarutillgångar. Då du handlar med binära optioner behöver du endast förutspå prisutvecklingens riktning för den underliggande tillgången – i detta fall råvarorna. Ifall optionen är ”in the money” då den går ut, gör du en förutbestämd vinst. Du vet exakt vad du riskerar och vad du kan vinna förrän du tar ditt beslut och du kan anpassa dina handelsstrategier.

Commodity Options width=Tips för RåvaruhandelDet brittiska företaget 24Option är en enastående mäklare för handel med binära råvaruoptioner. Mjukvaran är enkel att använda, det finns ingen glidning och du kan välja mellan många olika råvaror såsom guld, silver och olja.

Ansök Nu!
Öppna ett Demo- eller Live-Konto

Råvarumarknaden

Råvarumarknaden är en av de största marknaderna i världen och utgör ungefär en tredjedel av all internationell handel. Det går att differentiera mellan några olika underkategorier för tillgångar:

 • energiråvaror (olja, gas, kol, …)
 • metaller (järn, aluminium, stål, koppar, …)
 • ädla metaller (guld, silver, platina, …)
 • agrikulturella produkter (majs, kaffe, socker, …)

De huvudsakliga handelsplatserna för energiråvaror, metaller och ädelmetaller är New York Mercantile Exchange och London Metal Exchange. Agrikulturella produkter köps och säljs nästan exklusivt på Chicago Mercantile Exchange.

Råvaror är en väldigt populär investeringsprodukt, i synnerhet i kristider. Guld och silver är antagligen de huvudsakliga ”alternativa” tillgångskategorierna, men även olja kan vara en väldigt intressant alternativ investering.

Dessa tre huvudsakliga råvarukategorier kan köpas och säljas hos alla stora mäklare för binära optioner online.

Guld, silver och råolja

Många investerare ser på guldmarknaden som en tillflyktsort. I kristider skiftar de sina tillgångar från aktier och obligationer till ädla metaller, i synnerhet guld. Det här beror på att guld är en värdefull råvara som inte finns i obegränsade mängder.

Guld är definitivt väldigt populärt men dess praktiska användning är begränsad till smyckesindustrin. Indien är den starkaste marknaden för denna ädelmetall på grund av den starka ökningen på efterfrågan under den indiska bröllopssäsongen. ”Du kan inte förstå logiken med denna besatthet av guld. För indiska människor är guld heligt samt en reflektion av Gud.”, säger den indiska mytologiexperten Devdutt Pattanaik.
Silver, i kontrast mot guld är väldigt efterfrågat inom industrierna för elektronik och solpaneler och används till och med i vattenrening.

Råolja är inte så viktigt som de ädla metallerna guld och silver när det handlar om alternativa investeringsprodukter. Olja är dock en väldigt begränsad resurs också och är därför mera önskvärt än aktier och obligationer i kristider.

Binära optioner och råvaruhandel

Jämfört med terminskontrakt kan du komma in på råvarumarknaden med binära optioner för en väldigt låg insats. Till exempel: Om du köper ett guldkontrakt på terminsmarknaden köper du helt enkelt 100 uns guld. Enligt dagens guldpris på $1622 per uns (6 juni, 2012) blir det sammanlagt $162,200 för ett enda kontrakt. Det här är antagligen för mycket för en privat investerare även om man använder ett marginalkonto och inte behöver sätta in hela mängden.

Då du handlar med binära optioner kan du börja med en väldigt liten investering. Det enda du behöver är en bra känsla för prisutvecklingen för att vara framgångsrik. Tror du att priset på guld, silver eller olja är på väg uppåt? Det finns inget enklare än det: Du köper bara en ”call”-option för att göra vinst på din förutspåelse. Tror du att priset är på väg nedåt, köper du en ”put”-option.

Du har en annan väldigt stor fördel då du handlar med binära råvaruoptioner. Priset på råvaror är ofta väldigt volatilt. Om du handlar med terminskontrakt eller CFD kommer du att behöva använda dig mycket av ”stop loss”-orders för att skydda dig mot förluster. Det kan man inte komma ifrån. Det här problemet existerar inte för binära råvaruoptioner eftersom du endast satsar på prisutvecklingens riktning.
Följande kan också vara intressant läsning:

Ordlista för Binära Optioner

Om du vill börja handla med binära optioner är det absolut nödvändigt att du först bekantar dig med språket. Lyckligtvis är terminologin väldigt enkel att lära sig. Vi har satt ihop en kort översikt över de viktigaste termerna inom binära optioner och handel:

Handelstermer

ITM – “In-The-Money” – Ifall din prognos för en marknadstrend uppfylls är optionen “in-the-money”. Till exempel: Guld säljs för $1500 per uns och du köper en binär ”call”-option. Ifall guldpriset stiger över $1500 kommer ditt derivat att vara “in-the-money”. ITM behöver dock inte alltid betyda vinst. Optionen måste vara ITM vid utgångsdatumet för att göra vinst.

OTM – “Out-of-The-Money” – Ifall din prognos för en marknadstrend inte uppfylls är optionen “out-of-the-money”. Till exempel: “Facebook” säljs för $23.30 och du köper en binär ”call”-option för ”Facebook”. Ifall aktiepriset sjunker är din option OTM och ifall den är OTM vid utgångsdatumet kommer du att förlora din satsning.

Utgångsdatum/Utgång – Datumet och tidpunkten då en option går ut. Många mäklare erbjuder tidig utlösning av sina optioner så att du kan säkra din vinst. Därför är det väldigt viktigt att veta det exakta utgångsdatumet så du kan ta det bästa beslutet – speciellt på volatila marknader.

Tillgång – En tillgång är det underliggande instrumentet som används för att definiera ett kontrakt:: valutor, råvaror, aktier eller index. Då du handlar med binära optioner säljer och köper du inte själva tillgånen. Du satsar istället pengar på den underliggande tillgångens prisutveckling.

Utbetalning – Den realiserade vinsten för en option som går ut ”in-the-money”. Utbetalningen är upp till 90% beroende på mäklaren du handlar med och beroende på den underliggande tillgången.

“Förlustskydd”/Återbetalning – Summan som återbetalas åt handlaren ifall optionen går ut OTM. Det här är en sorts förlustskydd och erbjuds inte av alla mäklarföretag.

Flera Termer

Mäklare – För att köpa och sälja binära optioner behöver du en mäklare. Mäklaren tillhandahåller dig en speciell online-plattform gjord för handel med binära optioner.

Binära (Digitala) Optioner – En binär option, ibland kallad en digital option är en exotisk option som erbjuder en fixerad avkastning. I matematisk jargong är ett binärt tal ett tal med värdet 0 eller 1 vilket ger namnet åt binära optioner. Beroende på om optionen går ut ”in the money” eller inte, gör investeraren vinst eller förlorar sin satsning. Avkastningen är definierad i ett kontrakt.

Binära Forex-Optioner

Flera och flera upptäcker fördelarna med binära optioner. Binära Forex-option i synnerhet åtnjuter en växande popularitet. Det här instrumentet är enkelt att både lära sig och hantera: Du behöver bara förutspå prisutvecklingen hos en viss valuta utan att nödvändigtvis förstå det ganska komplicerade språket som används vid Forex-handel.

Forex OptionsTips för Forex-Handel

Det brittiska företaget 24Option är en enastående mäklare för handel med binära forex-optioner. Mjukvaran är enkel att använda, det finns ingen glidning och du kan välja mellan många olika valutor.

Ansök Nu!
Öppna ett Demo- eller Live-Konto

Forex-Marknaden

Man talar om Forex (Foreign Exchange) så fort det handlar om att byta en valuta mot en annan. Forex-marknaden är den överlägset största marknaden i världen med en handelsvolym på över 4000 miljarder varje dag. Centralbanker, andra stora banker, spekulanter, multinationella koncerner och stater handlar med och mot varandra

Valutamarknaden är en OTC-marknad (over the counter). Detta betyder att mäklare och handlare förhandlar direkt och att det inte finns någon central plats såsom på aktiemarknaden. Därför finns det inte ett enda pris på en valuta, utan flera lite olika priser beroende på vem man handlar med. De största centran för handel är tidszonerna runt Tokyo, London, New York och Singapore. När handeln i Asien avslutas påbörjas den i Europa. Efter Europa följer Amerika och sedan är det Asiens tur igen. Det finns inga avbrott, förutom över helgerna – Forex-marknaden är en 24/5-marknad.

Marknaden är uppdelad i flera nivåer. På toppen finns handeln mellan de stora bankerna där mera än 50 % av alla transaktioner görs. Sedan följer mindre banker samt multinationella koncerner, investeringsfonder och hedgefonder. Sista länken i kedjan är retail-mäklarna.

Binära Optioner och Forex-Handel

Binära optioner är perfekta för Forex-marknaden. Om du vill investera i den normala spot-marknaden för Forex måste du lära dig specialterminologi såsom ”pips” och ”lots”, etc. Förrän du ens kan tänka på att börja. Dessutom är det väldigt svårt att räkna ut dina potentiella vinster och förluster.
Så är det inte med binära optioner. Du kan börja genast eftersom de är så lätta att hantera. Tror du att EURUSD kommer att gå upp till dagens slut? Då är det bara att köpa en ”call”-option som går ut vid dagens slut och du är färdig. Ifall priset går upp kommer du att få en bestämd utbetalning, i vanliga fall mellan 70% och 90% av din investering. Om priset går ner kommer du at förlora din investering. Du vet alltid den exakta penningsumman som är i potten. Du satsar alltså på prisutvecklingen av en underliggande tillgång, i detta fall EURUSD.

Binära Forex-optioner har ännu en stor fördel. Forex-marknaden är känd för att vara väldigt volatil. Vid handel på spot-marknaden är det väldigt vanligt att sätta in ”stop loss”-orders för att skydda dig mot oönskade prisutvecklingar och enorma förluster. Ifall priset vänder sig mot dig kommer positionen automatiskt att stängas vid ”stop loss”-markeringen. Det här är en bra sak och nödvändigt för att begränsa din risk. På grund av valutamarknadens volatilitet utlöses dessa ”stop loss”-orders ofta även om priset eventuellt skulle ha rört sig åt rätt håll för dig.

När du handlar med binära optioner känner du till din potentiella vinst och risken du tar. Du behöver inte använda dig av ”stop”-markeringar.

En av våra favoritmäklare som erbjuder binära Forex-optioner är det engelska mäklarhuset 24Option. Läs mera om det i vår Recension av 24Option.

Handel med Optioner för Riktiga Pengar

Man handlar med binära optioner för att man vill tjäna pengar. Man handlar inte med binära optioner bara för att det är spännande eller för att man inte har någonting annat för sig.

Det man vill göra är att handla lönsamt och göra vinst. Erbjudanden såsom gratis demo-konton existerar för en anledning – du bör vänja dig vid handel med binära optioner förrän du börjar handla med riktiga pengar – men förr eller senare måste du handla med riktiga pengar och försöka tjäna så mycket som möjligt. Jargongen för det är real money trading eller handel med riktiga pengar. Det råder inga tvivel om att valet av rätt mäklare är livsviktigt förrän du kan börja handla med riktiga pengar. Det finns många mäklare för handel med binära optioner på marknaden men endast ett fåtal kan rekommenderas. En av dem är IQOption, en av de äldsta och mest pålitliga mäklarna som finns att få tag på. IQOption erbjuder också gratis demo-konton för handlare som inte ännu är redo att handla med riktiga pengar. Klicka här för att ta en närmare titt på IQOption!

Att komma igång med ett demo-konto

Jämfört med Forex-handel är binära optioner mycket lättare att förstå sig på och handla med. Men det betyder inte att du inte behöver öva förrän du börjar handla med riktiga pengar. Det allra bästa sättet att göra det är att öppna ett gratis demo-konto med låtsaspengar. Du kan handla utan risk – du skadas inte av förluster och förlorar inga riktiga pengar. Kom ihåg att mycket kan gå fel då du handlar med små mängder riktiga pengar. Om du sätter in $100 och en options minimivärde är $25, kan du bara handla med 4 optioner före du är pank, i värsta fall. Du kommer inte att lära dig mycket genom dessa 4 transaktioner. Så är inte fallet med ett demo-konto, med vilket du kan handla för tusentals dollar och med hundratals olika optioner utan att det finns någon risk att du blir pank.

För att summera: Kom igång med ett demo-konto innan du börjar handla med riktiga pengar (om möjligt)!

Att handla för $50, $100 eller $250?

Vi skulle vilja förklara för dig hur man handlar med små penningsummor. Speciellt nykomlingar är intresserade i att investera så lite som möjligt. När du tar en titt på forex-mäklarmarknaden kommer du att se att det inte är möjligt att handla för små belopp såsom $50. Vid handel med binära optioner kan du nuförtiden till och med skapa mikro-konton med bara några dollar! Du kommer självklart inte att tjäna stora pengar på så små investeringar men det är en bra början.

Vi tror att mäklare för binära optioner kommer att gå åt samma håll. Just nu är det svårt att hitta mäklare med $100 minimi-insats eller mindre och det är nästan omöjligt att hitta en pålitlig mäklare som tillåter konton med runt $50. Huvudproblemet är inte minimi-insatsen utan minimibeloppet du kan handla för. Att sätta in ”bara” $100 och handla med $25-optioner är inte vettigt.. Du kommer antagligen inte att klara dig länge med den strategin. Det är bättre att hitta en mäklare med minimi-optioner på $10 även om det betydet att du måste sätta in mera än $100. Du kan alltid ta ut en del av pengarna och handla med mindre pengar än du ursprungligen satte in.

Exempel på Handel med Binära Optioner

Handel med binära optioner verkar väldigt enkel. Till och med utan erfarenhet är det möjligt att förstå grunderna inom några minuter. Om du fortfarande behöver lära dig dessa grunder, rekommenderar vi att du tar en titt på vår handelssektion här. I den här artikeln visar vi dig steg för steg hur man handlar med binära optioner hos 24option.

Enkel High/Low-option

En High/Low-option är grundstenen i handel med optioner. Du kan antingen välja ”high” om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att vara högre än det nuvarande priset vid utgångsdatumet, eller så kan du välja ”låg” om du tror att priset kommer att vara lägre. Det här är en översikt över en typisk EUR/USD High/Low:

Detta är handelsgränssnittet för 24Option och varenda gång du väljer en option från menyn nedan visas de här detaljerna. Det här är ditt hem när du handlar med binära optioner. 24Option är en av de bästa mäklarna och du bör ta en titt på dem såvida du inte redan handlar hos 24Option. Klicka här för att göra så!

Låt oss ta en titt på den vänstra kolumnen:

”Frågan” du bör svara på är huruvida valutaparet EUR/USD kommer att stänga över eller under (high eller low) 1.26868 vid 20:45 då optionen förfaller. När du köper en call-option, satsar du på att priset kommer att vara över 1.26868 vid 20:45. Så ifall det är 1.26869 kommer du att göra vinst. När du köper en put-option kommer du att göra vinst ifall priset är 1.26867 eller lägre. Du behöver inte veta det exakta priset vid förfallodagen. Det enda du behöver veta är huruvida priset är högre eller lägre. När du tagit ditt beslut skriver du in beloppet du vill satsa:

När du har klickat på high eller low och Eurobeloppet du vill satsa kommer du att se två möjliga avkastningar. Antingen 85% eller 0%. Det här betyder att du kommer att få tillbaka antingen 185 Euro eller 0 Euro ifall du satsar 100 Euro. Det finns tillgångar och optioner från vilka du kan få mera än 0% fast optionen är ”out of the money”. I det här fallet får du avkastning också. Allting beror på optionerna du valt. EUR/USD är vanligtvis ett valutapar där du inte kan vänta dig de bästa utbetalningarna. I det här fallet får du inte en återbetalning på 10% för optioner som är ”out of the money”, till exempel. Allting du behöver veta syns också på en graf som den här:


Den gråa vågräta linjen visar det nuvarande priset. Du kommer att se trenden för de senaste 30 minuterna. Den röda lodräta linjen visar utgångsdatumet, i det här fallet 20:45. Nedräkningen till vänster visar när chansen att handla optionen tar slut. Det här är inte en nedräkning till förfallodatumet (i de flesta fall). Den visar endast när optionen du valt inte kommer att vara tillgänglig längre. Det finns 60-sekunders optioner hos 24Option också och då gäller det att vara kvick. 60 sekunder är inte länge och du måste handla snabbt.

Handelsplattform och Mjukvara

Det finns ett antal populära och högt avancerade handelsplattformar som de flesta binära handlare använder för sina gränssnitt. Dessa plattformar är webb-baserade lösningar, vilket gör dem väldigt enkla att använda eftersom du inte behöver ladda ner mjukvara från någon tredje part. Därför kan du också använda vilket operativsystem som helst och är inte begränsad till Windows. Några plattformar är även utformade för mobil handel
Du kan handla med åtminstone tre typer av binära optioner med varje handelsplattform: ”High/Low”-optioner, ”Touch”-optioner och ”Boundary”-optioner. Alla optioner är baserade på en mängd underliggande tillgångar och dina möjligheter är nästan gränslösa. Det här gör det väldigt enkelt att använda binära optioner för olika handelsstrategier.

SpotOption-Plattformen

SpotOption är en handelsplattform som används av många välkända mäklare såsom ”BDSwiss” och ”TradeRush”. Plattformen är väldigt innovativ och utvecklingsteamet förbättrar mjukvaran regelbundet.

Handelsplattformen, som drivs av Reuters, lanserades år 2008. Funktionerna är klart organiserade och du kan enkelt välja mellan aktier, valutor, index och råvaror. Det finns en väldigt speciell och unik egenskap för avancerade handlare som kallas ”option builder”. Med den kan du skräddarsy dina egna binära optioner enligt behov. Du kan ställa in ett eget utgångsdatum och ett eget risk/belönings-förhållande.

Förutom standardoptionen ”High/Low” kan du handla med en mera sofistikerad produkt kallad ”One Touch”. ”One Touch”-optioner är lite mera komplicerade att handla med eftersom du måste förutspå prisets riktning och priset måste nå en viss nivå. Den högre risken belönas dock med en hög avkastning.

Många ”scalpers” älskar mäklare för binära optioner som använder SpotOption-plattformen. Anledningen är enkel: SpotOption-handlare kan förtjäna på en produkt som kallas ”60 second options”. Dessa är optioner med en väldigt kort utgångstid (60 sekunder). Det går bara en minut mellan inköp och försäljning – en minut mellan vinst eller förlust. Varning: Endast för handlare med nerver av stål.

Binära optioner är perfekta för mobil handel och det är också SpotOption-plattformen. Du kan enkelt handla med din SmartPhone och hantera dina öppna positioner. En annan unik egenskap, speciellt för professionella handlare, är ”ProTrader”-vyn. Den kan du använda för att göra en mer komplex analys av marknaden.

OptionFair-Plattformen

OptionFair är själv en mäklare. OptionFair-plattformen är väldigt populär och andra mäklare kan använda den baserat på en ”white label”-modell. Två väldigt populära mäklare för binära optioner som använder OptionFair-plattformen är 24Option och OptionsClick.
Mjukvaran är en webb-baserad handelsarena, väl utformad på ett puristiskt sätt. Det finns många praktiska egenskaper och förutom de vanliga ”High/Low”-optionerna kan du handla med ”Touch”- och ”Range”-optioner också.

TradoLogic-Plattformen

10bet och OptionXP är bara två exempel på mäklare som använder Tradologic-plattformen. Plattformen erbjuder unika egenskaper såsom ”Take Profit”-funktionen. ”Take Profit” betyder att att du kan stänga transaktionen före utgångsdatumet. ”Rollover”-funktionen är ungefär motsatsen. Genom att använda den här funktionen kan du skjuta upp utgångsdatumet. TradoLogic-plattformen använder Reuters realtids-marknadsdata.

Mobil Handel med Binära Optioner

Binära optioner är den optimala investeringsprodukten för mobil handel. Många mäklare erbjuder en mobil version av sitt webb-baserade gränssnitt eller en iPhone/Android-app som du lätt kan installera på din mobila enhet. Du kan handla med binära optioner när som helst, var du än befinner dig – hemma, på jobbet, på en restaurang eller till och med på tåget. Dina möjligheter är gränslösa. Den senaste generationen Android-telefoner och iPhones är perfekta verktyg för handel och teknisk analys då du är på språng.
Varför ens försöka handla på en gammalmodig PC? Mobil handel har sina fördelar, men också sina nackdelar. Låt oss ta en närmare titt:

Fördelar med mobil handel med binära optioner

 • Flexibilitet: Du behöver inte en stationär PC längre. Du behöver inte söka upp ett internetcafé då du är på språng. Du kan handla med binära optioner var som helst så länge din mobiltelefon har mottagning. Öppna en position i taxin och stäng den på restaurangen. Enklare än så här blir det inte.
 • Existerande handelskonto: Många mäklare för binära optioner erbjuder redan mobil handel. Du behöver inte öppna ett nytt konto.
 • Öva med demo: “Angry Birds” är ett kul spel, men är du inte trött på att spela det hela tiden? Öppna ett demo-konto för binär handel och förbättra dina handelsfärdigheter på språng istället.
 • Marknadsanalys: LCD-skärmen på din mobila enhet är mycket mindre än din PC-skärm. Mobila applikationer är dock väldigt användarvänliga och du kan göra djupa analyser på resande fot.
 • Rörlighet: Du har för det mesta med dig mobilen överallt.

Nackdelar med mobil handel med binära optioner

 • Brutna anslutningar: Det kan finnas ”döda zoner” för GSM om du befinner dig, till exempel, på ett tåg eller i en hiss. En bruten anslutning i en kritisk situation kan vara mycket frustrerande och kan till och med kosta dig pengar.
 • Exekveringstid: Prestandan hos en mobil applikation är inte alltid så bra som hos PC-versionen.
 • Extra kostnader: Det kan hända att du måste betala extra för data-överföring. För att undvika obehagliga överraskningar, fråga din mobiloperatör om mera information.

Som du ser finns det några nackdelar men också många fördelar. Generellt sett är mobil handel med din iPhone, Android eller Blackberry ett väldigt innovativt och praktiskt sätt att handla.
[BOX]

Att handla med din iPhone

Apples iPhone revolutionerade den mobila marknaden och satte stopp för gammalmodiga telefoner med knappar och oskarpa skärmar. iPhonen var den första telefonen som kunde kallas en smartphone eftersom den hade vissa bra funktioner som alla ville använda. Resultatet var en stor efterfrågan på iPhones och det har inte förändrats år 2012. Det enda som har förändrats är marknaden som har fått starkare konkurrenter. Iphonen håller ändå fortfarande toppklass.
Du kan också handla med binära optioner med din iPhone. Den stora skärmen med sin höga upplösning och sin revolutionerande touch-screen gör handeln väldigt enkel och intuitiv. Det är väldigt osannolikt att du inte blir van väldigt snabbt och därför är handel med binära optioner med din iPhone ett nöje.

Android

Android skiljer sig från iPhonen i och med att det ”endast” är ett operativsystem som kan användas av flera olika tillverkare av mobiltelfoner. En iPhone är en iPhone men en Android kan vara en smartphone tillverkad av Samsung, HTC, Sony Ericsson eller någon annan. Android är också marknadsledaren när det gäller operativsystem på grund av denna franchise-modell. När det gäller distribution har Android en stor fördel över iPhonen. Och när det gäller handel med binära optioner, fungerar Android-telefoner som iPhone. För att vara exakt är det ännu lättare att handla med binära optioner med en Android-telefon eftersom det här operativsystemet är mera öppet för extern mjukvara såsom ”Adobe Flash” och detta ökar chansen att en mobil handelsapplikation finns tillgänglig.

Att Handla med Appar

Standard-appar är de som kan köpas via iTunes Store eller Android Market. Dessa kallas ”nativa” appar som har utvecklats för olika operativsystem. Nu för tiden finns det så kallade webb-appar som fungerar i mobiltelefonens webbläsare. 24Option är ett bra exempel på en välgjord webb-app som fungerar i alla webbläsare utan att du behöver ladda ner och installera någonting. Det här tillvägagångssättet har många fördelar och det är därför vi rekommenderar 24Option som en mäklare för mobil handel.

AnyOption Trading

AnyOption Trading Platform


Handelstips

En av våra topprekommendationer för handel med binära optioner är IQOption. Företaget är en av de mest erfarna mäklarna när det gäller binärer.

Ansök Nu!
Öppna ett Demo- eller Livekonto