Ordlista för Binära Optioner

Om du vill börja handla med binära optioner är det absolut nödvändigt att du först bekantar dig med språket. Lyckligtvis är terminologin väldigt enkel att lära sig. Vi har satt ihop en kort översikt över de viktigaste termerna inom binära optioner och handel:

Handelstermer

ITM – “In-The-Money” – Ifall din prognos för en marknadstrend uppfylls är optionen “in-the-money”. Till exempel: Guld säljs för $1500 per uns och du köper en binär ”call”-option. Ifall guldpriset stiger över $1500 kommer ditt derivat att vara “in-the-money”. ITM behöver dock inte alltid betyda vinst. Optionen måste vara ITM vid utgångsdatumet för att göra vinst.

OTM – “Out-of-The-Money” – Ifall din prognos för en marknadstrend inte uppfylls är optionen “out-of-the-money”. Till exempel: “Facebook” säljs för $23.30 och du köper en binär ”call”-option för ”Facebook”. Ifall aktiepriset sjunker är din option OTM och ifall den är OTM vid utgångsdatumet kommer du att förlora din satsning.

Utgångsdatum/Utgång – Datumet och tidpunkten då en option går ut. Många mäklare erbjuder tidig utlösning av sina optioner så att du kan säkra din vinst. Därför är det väldigt viktigt att veta det exakta utgångsdatumet så du kan ta det bästa beslutet – speciellt på volatila marknader.

Tillgång – En tillgång är det underliggande instrumentet som används för att definiera ett kontrakt:: valutor, råvaror, aktier eller index. Då du handlar med binära optioner säljer och köper du inte själva tillgånen. Du satsar istället pengar på den underliggande tillgångens prisutveckling.

Utbetalning – Den realiserade vinsten för en option som går ut ”in-the-money”. Utbetalningen är upp till 90% beroende på mäklaren du handlar med och beroende på den underliggande tillgången.

“Förlustskydd”/Återbetalning – Summan som återbetalas åt handlaren ifall optionen går ut OTM. Det här är en sorts förlustskydd och erbjuds inte av alla mäklarföretag.

Flera Termer

Mäklare – För att köpa och sälja binära optioner behöver du en mäklare. Mäklaren tillhandahåller dig en speciell online-plattform gjord för handel med binära optioner.

Binära (Digitala) Optioner – En binär option, ibland kallad en digital option är en exotisk option som erbjuder en fixerad avkastning. I matematisk jargong är ett binärt tal ett tal med värdet 0 eller 1 vilket ger namnet åt binära optioner. Beroende på om optionen går ut ”in the money” eller inte, gör investeraren vinst eller förlorar sin satsning. Avkastningen är definierad i ett kontrakt.