Binära Råvaruoptioner

Ända tills nyligen har råvaruhandel endast varit till för professionella marknadsaktörer. Dessa tillgångar köptes och såldes nästan exklusivt på marknaden för terminskontrakt. Insatsstorleken för att börja handla med terminskontrakt är väldigt stor och därför har privata investerare varit väldigt sällsynta.

För ett par år sedan utvecklades en ny finansiell produkt kallad CFDs (contract for difference) vilket öppnade upp marknaden för nya investerare med mindre tillgångar. Det här var och är en strålande möjlighet för vem som helst att delta i råvaruhandeln. Samtdigt borde dock noteras att det fortfarande är ganska komplicerat att handla med guld, silver, olja och andra råvaror även med hjälp av CFD och man måste lägga ned mycket möda om man vill bli framgångsrik.

Med de relativt nya binära optionerna kan du också delta i råvarumarknaden. Dessutom är den typen av handel mycket enklare att lära sig än terminskontrakt eller CFD. Anledningen till det här är att du inte behöver vänja dig med de små skillnaderna mellan olika råvarutillgångar. Då du handlar med binära optioner behöver du endast förutspå prisutvecklingens riktning för den underliggande tillgången – i detta fall råvarorna. Ifall optionen är ”in the money” då den går ut, gör du en förutbestämd vinst. Du vet exakt vad du riskerar och vad du kan vinna förrän du tar ditt beslut och du kan anpassa dina handelsstrategier.

Commodity Options width=Tips för RåvaruhandelDet brittiska företaget 24Option är en enastående mäklare för handel med binära råvaruoptioner. Mjukvaran är enkel att använda, det finns ingen glidning och du kan välja mellan många olika råvaror såsom guld, silver och olja.

Ansök Nu!
Öppna ett Demo- eller Live-Konto

Råvarumarknaden

Råvarumarknaden är en av de största marknaderna i världen och utgör ungefär en tredjedel av all internationell handel. Det går att differentiera mellan några olika underkategorier för tillgångar:

  • energiråvaror (olja, gas, kol, …)
  • metaller (järn, aluminium, stål, koppar, …)
  • ädla metaller (guld, silver, platina, …)
  • agrikulturella produkter (majs, kaffe, socker, …)

De huvudsakliga handelsplatserna för energiråvaror, metaller och ädelmetaller är New York Mercantile Exchange och London Metal Exchange. Agrikulturella produkter köps och säljs nästan exklusivt på Chicago Mercantile Exchange.

Råvaror är en väldigt populär investeringsprodukt, i synnerhet i kristider. Guld och silver är antagligen de huvudsakliga ”alternativa” tillgångskategorierna, men även olja kan vara en väldigt intressant alternativ investering.

Dessa tre huvudsakliga råvarukategorier kan köpas och säljas hos alla stora mäklare för binära optioner online.

Guld, silver och råolja

Många investerare ser på guldmarknaden som en tillflyktsort. I kristider skiftar de sina tillgångar från aktier och obligationer till ädla metaller, i synnerhet guld. Det här beror på att guld är en värdefull råvara som inte finns i obegränsade mängder.

Guld är definitivt väldigt populärt men dess praktiska användning är begränsad till smyckesindustrin. Indien är den starkaste marknaden för denna ädelmetall på grund av den starka ökningen på efterfrågan under den indiska bröllopssäsongen. ”Du kan inte förstå logiken med denna besatthet av guld. För indiska människor är guld heligt samt en reflektion av Gud.”, säger den indiska mytologiexperten Devdutt Pattanaik.
Silver, i kontrast mot guld är väldigt efterfrågat inom industrierna för elektronik och solpaneler och används till och med i vattenrening.

Råolja är inte så viktigt som de ädla metallerna guld och silver när det handlar om alternativa investeringsprodukter. Olja är dock en väldigt begränsad resurs också och är därför mera önskvärt än aktier och obligationer i kristider.

Binära optioner och råvaruhandel

Jämfört med terminskontrakt kan du komma in på råvarumarknaden med binära optioner för en väldigt låg insats. Till exempel: Om du köper ett guldkontrakt på terminsmarknaden köper du helt enkelt 100 uns guld. Enligt dagens guldpris på $1622 per uns (6 juni, 2012) blir det sammanlagt $162,200 för ett enda kontrakt. Det här är antagligen för mycket för en privat investerare även om man använder ett marginalkonto och inte behöver sätta in hela mängden.

Då du handlar med binära optioner kan du börja med en väldigt liten investering. Det enda du behöver är en bra känsla för prisutvecklingen för att vara framgångsrik. Tror du att priset på guld, silver eller olja är på väg uppåt? Det finns inget enklare än det: Du köper bara en ”call”-option för att göra vinst på din förutspåelse. Tror du att priset är på väg nedåt, köper du en ”put”-option.

Du har en annan väldigt stor fördel då du handlar med binära råvaruoptioner. Priset på råvaror är ofta väldigt volatilt. Om du handlar med terminskontrakt eller CFD kommer du att behöva använda dig mycket av ”stop loss”-orders för att skydda dig mot förluster. Det kan man inte komma ifrån. Det här problemet existerar inte för binära råvaruoptioner eftersom du endast satsar på prisutvecklingens riktning.
Följande kan också vara intressant läsning: